+90 5458161618
info@boksacademy.com
Boks Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre 2017 yılı faaliyet programında yer alan 1.Kademe Boks Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu üç etap halinde yapılması planlanmış olup, ilk etap 05-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Aydın’da düzenlenecektir. Ayrıca, ikinci ve üçüncü etap kurs tarihleri yerleri daha sonra duyurulacaktır.
1.Kademe Boks Antrenörü Kursu Açılıyor

1-Kursa kabul edilecek kursiyer sayısı en fazla 60 kişiyi geçmeyecektir.

2-Müracaatlarda 60 kişiyi geçmesi halinde değerlendirme yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde kabul sıralamaları Antrenör Eğitim Talimatı gereğince şu şekilde olacaktır.

a)            Milli Sporcular

b)           Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) mezunları

c)            Diğer üniversite mezunları

d)           Kursun yapılacağı bölgenin başvuruları değerlendirmeye girecektir.

    

Kursa ilişkin genel bilgiler için iletişim: Satılmış ÇOLAK- 0532 596 92 00

Kursa katılacak adaylar, 4 Haziran 2017 Pazar günü saat 10:00 da Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde bulunacaklardır.

05 - 16 HAZİRAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA AYDIN İLİNDE YAPILACAK OLAN BOKS 1.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, ( Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli İflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d) En az 20 yaşını doldurmuş olmak

e) 07/ 01 /1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) En az 3 yıl Lisanslı Boks yapmış olacak, olduğuna dahil Boks yaptığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 3 yıllık Lisanslarını çıkartıp dosyalarında bulunacaktır.

KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a)            Kurs katılım formu (Bu formu Kursun yapılacağı ilde Kurs yöneticisi tarafından verilecektir.)

b)           4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm ,orijinal fotoğraf )

c)            Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti ( Milli Eğitim Müdürlüğü veya Noterce tasdik edilecektir ).

d)           Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)

e)           Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) - (aslı)

f)            Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

g)            Nüfus cüzdanı Fotokopisi

h)           Boks yaptığına dahil 3 yıllık lisans

i)             Kursa katılamaya hak kazanan adaylar: Türkiye Boks Federasyonu’nun

Halk Bankası Opera Şubesi IBAN TR 45 0001 2009 4130 0005 0000 07 lu hesaba en geç 1 Haziran 2017 tarihine kadar 300 TL yatıracaklardır. Dekonta “ 1. kademe Boks yardımcı Antrenör Kursu “ olarak yazdırılacaktır. ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

j)             Ücret makbuzu diğer evraklarla birlikte kurs yöneticisine teslim edilecektir.

 

Yorum
wapp.pngWhatsApp
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.